REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Otevřela se cesta k vyřešení církevní krize

Nikdy jsem netušil, že se dožiji tak smutného stavu církve, v jakém se ocitla dnes. S hrůzou sleduji, kam se život naší církve propadl. Ani dříve tu mnohé nebylo zdaleka ideální a ledacos bylo předmětem naší kritiky, avšak v takovém marasmu život naší církve zřejmě ještě nikdy nebyl. Proto se domnívám, že už dost dlouho zde dominoval hlas a vůle sice minoritní, ale o to hlasitější frakce, v jejímž myšlení došlo k vyprázdnění teologického učení, ale především k nepochopitelnému morálnímu rozkladu a úpadku na rovině obecně lidské...

Číst dál: Otevřela se cesta k vyřešení církevní krize

Prohlášení otce Izaiáše a zprávy z eparchie

Vážení otcové, drazí bratři a sestry, v reakci na nepravdivá vyjádření šířící se na Facebookových stránkách Monastýru Vilémov bych rád uvedl některé skutečnosti na pravou míru. Během své mnišské služby v monastýru v Německu a Svaté Zemi v Jeruzalémě jsem měl možnost poznat zásady a pravidla skutečného mnišského života a vzájemné bratrské lásky. S hlubokým zármutkem v srdci musím přiznat, že zážitek se kterým jsem se setkal dne 4.11.2014, ve Vilémově byl projevem velmi vzdáleným nejen mnišské poslušnosti a pokoře, ale i elementární lidské slušnosti.

Číst dál: Prohlášení otce Izaiáše a zprávy z eparchie

Prohlášení ředitele úřadu ER prot. Libora Raclavského

Vážený vladyko, Vážení otcové, členové ER,
jelikož jsem byl vl. Simeonem a o. Langrem vyzván k jednání ve věci dalšího vývoje v naší eparchii (pravděpodobně s odkazem na změny v rejstříku církví u naší eparchie, kdy byl jako statutární zástupce naší eparchie opět zapsaná vl. Simeon), dovoluji se na Vás obrátit s následujícím:

Číst dál: Prohlášení ředitele úřadu ER prot. Libora Raclavského