REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Archijerejská liturgie v brněnském katedrálním chrámu sv. Václava

V první neděli měsíce září a také již 13. neděli po svaté Padesátnici sloužil arcibiskup olomoucko-brněnský Vysokopřeosvícený vladyka Simeon v brněnském katedrálním chrámu českého světce sv. Václava.

V evangelním čtení připadajícím na tuto neděli jsme si připomněli podobenství z Matoušova evangelia "O zhoubě nepoctivých vinařů" (Mt 21, 33–42). Vladyka Simeon po přečtení svatého evangelia připomněl především to, k čemu jsme v souladu s tímto podobenstvím vyzýváni: k zachování podobné, ne-li stejné trpělivosti a blahosklonnosti, kterou projevil onen hospodář, který vysázel vinici. Každý z nás totiž na sobě někdy pocítil to, co bylo učiněno tomuto hospodáři z podobenství. Když i navzdory naší trpělivosti a blahosklonnosti, kdy se k našim bližním chováme s láskou, která je v křesťanském chápání jejího smyslu vždy sebe obětující se, jsme někdy zrazeni nebo podvedeni a musíme, chtě nechtě, přestože nás to zraňuje, být stejně trpělivými jako onen hospodář. Nezapomínejte totiž, že stejně blahosklonně, milostivě a trpělivě se Hospodin chová i k nám.

Vladyka Simeon také připomněl, že ke každému z nás se přibližuje den, kdy předstoupíme před Hospodina s tím, co jsme učinili na našem vlastním vinohradu, který nám Hospodin svěřil; a my věříme, že nám jej svěřil. A když takto věříme, musíme podle naší víry také konat, abychom nepropadli záhubě jako ti, kteří se ukázali být nepoctivými vinaři.

Na závěr svaté liturgie popřál otec Josef, duchovní správce brněnské farnosti, vladykovi Simeonovi pevné zdraví a Boží milost a spolu s celým chrámem zapěl vladykovi upřímné mnohaletí. Také vladyka Simeon ve svém následném proslovu popřál všem brněnským věřícím, a zejména těm, kteří přistoupili ke svatému přijímání, aby v sobě co nejdéle uchovávali ony osvěcující a posvěcující plameny Boží lásky. "Na mnohá a blahá léta!"


zpracováno podle originálního zdroje:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.707482842662629.1073741876.131060700304849&type=1