REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Vážné pochybnosti o korektnosti volby otce Jáchyma biskupem

V roce 2009 napsali vladyka Ján, tehdejší arcibiskup prešovský a Slovenska, a vladyka Tichon, biskup komárenský, dopis Posvátnému Synodu s důvodnými pochybnostmi o kanonicitě volby otce Jáchyma pomocným biskupem Olomoucko-Brněnské Eparchie.

Tato dosud utajovaná informace vážným způsobem zpochybňuje postavení otce Jáchyma na postu pražského arcibiskupa a nepřímo také potvrzuje závěry cařihradské komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy, které formuloval Posvátný Synod v Cařihradu dne 1.4.2014 a později také Jeho Všesvatost patriarcha Bartoloměj podrobně popsal v dopise Ministerstvu kultury ČR.