REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Sedmý pastýřský list olomoucko-brněnského arcibiskupa a metropolitního správce Simeona

Vážené sestry a bratři, důstojní otcové,
Končí léto,  doba dovolených, a Moravu se chystá navštívit arcibiskup prešovský a Slovenska Rostislav.

 

Každý eparchiální biskup  má svou eparchii, okrsek, který duchovně spravuje a který je současně jeho domovem. Ale protože mezi křesťany a zvláště mezi biskupy panuje láska, rádi se navzájem zvou, aby se potěšili společnou modlitbou a společnou eucharistií, aby si pohovořili o problémech své služby a poučili se navzájem se svých zkušeností. Vladyka Rostislav je jedním z nejmladších pravoslavných biskupů. Byl jsem členem Posvátného Synodu, když jsme před jeho volbou probírali na synodu jeho kanonickou způsobilost. Velmi se zajímal o mnišský život a jako pastýř se věnoval hlavně mládeži. Těšil jsem se, že ho brzy pozvu na Moravu a že si budeme dobře rozumět.

Mezitím však přišlo obvinění vladyky Kryštofa, jeho abdikace a krize spojená s hořem cele církve a nebylo do návštěv. Teprve nyní přijíždí vladyka Rostislav na Moravu do olomoucko-brněnské eparchie, ale zcela jinak, než tomu mělo být. Nepřijíždí na mé pozvání, jako host olomoucko-brněnského arcibiskupa, ale bez mého pozvání, za mými zády a předem mne prohlásil za sesazeného, a to zcela neoprávněně, protože biskupská služba v pravoslavné církvi je doživotní, což je uvedeno i v našich řádech (viz. Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku - prováděcí předpisy k článku 5 odstavec 1). Nedopustil jsem se rovněž žádného přestupku, za který bych byl souzen a odvolán, a přes můj vysoký věk jsem dle vyjádření lékařů stále způsobilý konat svůj biskupský úřad.

Vstoupí-li biskup na území cizí eparchie bez souhlasu a pozvání biskupa této eparchie, dopouští se kanonického přestupku a vyjadřuje tím zároveň nelásku, neúctu a pohrdání s tímto biskupem. Upozorňuji na to vás, milé sestry, bratří a otcové, že záleží na vás, budete-li vladyku Rostislava vítat a tím se zřeknete mně, anebo se vítání a veškerému společenství s vladykou Rostislavem vyhnete a tím se přiznáte ke mně jako svému řádnému biskupovi, spravujícímu olomoucko-brněnskou eparchii od roku 2000 a jehož jméno jste po celou tu dobu na sv. liturgii vzpomínali. Pravda je jen jedna a věrnost je také jen jedna. Jsem přesvědčen, že Bůh časem vladyku Rostislava osvítí, že přestane proti mně bojoval a já ho budu moci pozvat na Moravu jako bratra, aby vstoupil do naší lásky a svým charismatem ji rozmnožil.

Kéž nám pomůže náš Spasitel, jeho přesvatá Máti, náš mučedník svatý Gorazd a všichni svatí, které slavíme tento měsíc září. Váš v Kristu

+Simeon
Arcibiskup olomoucko-brněnský
Správce metropolitního stolce
Olomouc 4. září 2014


 

poznámka redakce:

Ústava Pravoslavné církve v českých zemích je volně ke stažení přímo na stránkách Ministerstva kultury na této adrese. Klikněte na obrázek  vpravo nahoře, objeví se tabulka se zaregistovanými dokumenty, kde jedním z nich je text ústavy, který si stáhnete do svého počítače. Také se tam můžete přesvědčit, že otec Jáchym (pan Roman Hrdý) ani otec Rastislav (pan Ondrej Gont) není na Ministerstvu kultury ČR zapsán jako hlava naší místní církve.

Text ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku si můžete stáhnout ve formátu PDF také přímo zde z našeho serveru.