REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Vladyka Simeon v Ostravě-Porubě

Pravoslavní věřící církevní obce Ostrava-Poruba, kaple svatého Jiří, měli tu radost být v přítomnosti vladyky Simeona, který zde sloužil spolu s otcem Danielem svatou archijerejskou liturgii po dobu tří neděl za sebou.

Vladykovo požehnání a kázání, plné lásky a touhy po míru v Církvi i v celém světě, dává vždy věřícím duchovní sílu a světlo pravdy. Po liturgii vždy vladyka promlouvá k nejmladším, k dětem, které se těší na vyprávění z Písma svatého. Církevní obec v Ostravě-Porubě dál pokračuje ve svém díle, i přes hrozby zrušení této obce olomoucko-brněnskou eparchiální radou.

Bohoslužby se zde slouží každou neděli, děti pokračují ve výuce náboženství, ženy pořádají další (již 17. dobročinný bazar), církevní sbor studuje další byzantské řecké hymny. Návštěvy duchovního správce této obce, vladyky Simeona, jsou pro všechny velkým svátkem.