REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Moskva hlásí: Konstantinopolu se nepodařilo získat kontrolu nad československou pravoslavnou církví

Přinášíme Vám pohled Moskevského patriarchátu. V článku ruská strana popisuje, jak zasáhla do naší místní církve. 

Plné znění článku je zde: http://ruskline.ru/news_rl/2014/02/13/konstantinopolyu_ne_udalos_postavit_pod_svoj_kontrol_chehoslovackuyu_cerkov/

V textu se píše mimo jiné toto:

Dramatickou se situace stala v prosinci roku 2013, kdy se Řekové pokusili provést svým způsobem "zvláštní operaci" v souvislosti s volbami nové hlavy církve. Vzhledem k tomu , že podle Ústavy Česko-slovenské církve měla její hlava, v té době metropolitní správce arcibiskup Simeon dva hlasy, zatímco jeho protivníci měli hlasy tři, rozhodli se Řekové využít mazaného ustanovení v konstantinopolském Tomosu, kterým byla udělena autokefalita. Podle tohoto dokumentu má v kritických situacích, Matka církve, tj. Ekumenický patriarchát v Konstantinopoli, právo vyslat své zástupce s právem hlasování na zasedání synodu. Toto se Řekové rozhodli využít a poslali rovnou dva metropolity, ve snaze zajistit si většinu při rozhodování. Výsledkem by byly čtyři hlasy proti třem.

Ale mladí čeští biskupové také nejsou včerejší a uskutečnění této operace zabránili. Jak jsme se dozvěděli od našich zdrojů v Praze, Řekové byli ohromeni, když před zahájením zasedání synodu vstoupil do sálu metropolita Hilarion se zástupci ruské církve. Krátká konverzační přestřelka mezi Rusy a Řeky na téma, co tu dělají, skončila tím, že zvláštní operace s cílem uchvátit československou církev ztroskotala.


 

Redakce novin Russkaja narodnaja linija vybrala jako ilustrační obrázek Ekumenického Patriarchátu fotografii muslimské mešity Sultan Ahmed.