REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Komuniké Ekumenického patriarchátu k výsledkům jednání v Cařihradu

Včera se na Ekumenickém patriarchátu v Konstantinopolu odehrála série jednání dvou delegací místní Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Ekumenický patriarchát neuznal vl. Rastislava metropolitou. Na místě metropolitního správce zůstává vl. Simeon.

První pozvanou delegaci vedl vladyka Simeon v doprovodu prot. Jana Beránka, otce Alexandra Lapina, archim. Izajáše Slaninky a pana ing. Střelce.

Druhou delegaci, která do Cařihradu přijela na vlastní žádost, vedl vladyka Juraj s vladykou Jáchymem za doprovodu prot. Jaroslava Šuvarského, prot. Michala Švajko, prot. Milana Gerky a Mgr. Ivety Starcové. Vladyka Rastislav se této cesty nezúčastnil.

Vladyka Simeon projednával krizi místní církve se synodální komisí pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy Ekumenického patriarchátu. Potom se vladyka Simeon se svým doprovodem zúčastnil dnešní nedělní liturgie jeho všesvatosti patriarchy Bartoloměje.

Po projednání situace s vladykou Simeonem byla na stejnou komisi pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy také předvolána druhá delegace, která požadovala uznání vladyky Rastislava na místě metropolity a vladyky Jáchyma na místě pražského arcibiskupa. K jejich uznání nedošlo a jednání byla po několika hodinách od zástupců druhé delegace ukončena. Ekumenický patriarchát k tomu poznamenal, že by jednání v budoucnu mohla pokračovat. Druhá delegace vladyků Juraje a Jáchyma se dnešní nedělní liturgie s patriarchou nezúčastnila.


amatérské foto: vl. Simeon na dnešní liturgii s patriarchou BartolomějemPo dlouhých jednáních vydal Ekumenický patriarchát následující stanovisko, které bylo převzato více zpravodajskými agenturami:

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐδέχθη, κατόπιν παρακλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, σήμερον, 1ην Μαρτίου 2014, ἀντιπροσώπους αὐτῆς, μετά τῶν ὁποίων αἱ Συνοδικαί Ἐπιτροπαί Κανονική καί ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων ἔσχον ὁλοήμερον συνεργασίαν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ἐξευρεθῇ λύσις εἰς τά ἐσωτερικά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης, ἐν σχέσει πρός τήν ἐκλογήν τοῦ προκαθημένου αὐτῆς.

Μή ἐπιτευχθείσης ἐν τέλει συμφωνίας, τό θέμα παραμένει ἐκκρεμές, πρός τυχόν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ.

v překladu:

Ekumenický patriarchát dnes 1. března 2014 přijal na žádost nejsvětější autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku představitele této církve a poté je na žádost Matky Církve také přijala synodální komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy, aby se našlo řešení na vnitřní problémy této církve v souvislosti s volbou jejího primase.

Konečné dohody nebylo možné dosáhnout a záležitost zůstává otevřená s případnými možnými dalšími jednáními v této oblasti.

odkaz například zde: http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/22648-ekremotita-tsexia-fanariSlovenská část místní církve o těchto událostech informuje jinak:

... Na rokovaní sa preberali podrobnejšie otázky života Cirkvi za uplynulé obdobie. Rokovania boli vedené v konštruktívnom duchu, obe strany si vyjasnili svoje stanoviská a dohodli sa na ďalšej spolupráci na rokovaní s delegáciou našej miestnej Cirkvi, ktoré trvalo do neskorých večerných hodín. ...

vydalo Tlačové oddelenie Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady

odkaz zde: http://sul-zeme.cz/archive/presov-02-03-2014.html

stejnou zprávu také vydal server Pražské pravoslavné eparchie

odkaz zde: http://sul-zeme.cz/archive/praha-02-03-2014.html


 

Připomínáme, jak "konstruktivně" se v uplynulém období o Ekumenickém patriarchátu a o morálním a odborném profilu jeho zástupců vyjadřovali někteří členové místní pravoslavné církve:

... Konstantinopolští biskupové, kteří k nám jezdí (pozn. redakce: vl. Emmanuel), nemají žádnou představu o naší Ústavě, podle které se v naší místní církvi rozhodně musíme řídit a je to pro nás velmi zásadní i vzhledem ke státní správě, na to nesmíme zapomínat. Navíc v této nestabilní době je pro nás všechny Ústava ještě posvátnější a musíme se jí pevně držet. Na minulém zasedání Synodu jsme strávili většinu času tím, že jsme vladykovi Emanuelovi museli vysvětlovat samozřejmosti týkající se naší Ústavy, kterou nebral moc vážně a odkazoval se stále jen na Tomos. Navíc na Synodu i veřejně na Eparchiálním shromáždění, bez náležitých důkazů očernil kandidáta, i když nejsem kanonista, jeví se mi to jako nesprávné, navíc nechápu, že kandidát nemůže kandidovat na post pražského biskupa, přitom může zastávat post biskupa na Slovensku. Buď jsou důkazy a je odsouzen, pak nemůže být biskupem na žádné katedře, nebo důkazy nejsou, odsouzen není a je dál způsobilým kandidátem. Toto jednání a obstrukce s dotyčnými “odborníky na kanonické právo” se bude zřejmě opakovat, přitom musíme projednat mnoho důležitých problémů (už ani nemluvím o otázkách ohledně restitucí, které vůbec neřešíme a jsou velmi akutní). Ohledně Tomosu o naší autokefalitě, ten jsme ve své době od Konstantinopolského patriarchátu s láskou a s vděčností přijali, ale naneštěstí není v souladu s naší Ústavou a ten, kdo ho sestavoval, byl pramálo informován o situaci a zvyklostech naší místní církve. ...

napsal biskup Jáchym
odkaz zde: http://sul-zeme.cz/archive/jachym-16-11-13/


... Nepovažuji vůbec za vhodné vystoupení zástupce pravoslavné církve z Konstantinopole (pozn. redakce: vl. Emmanuel). Je pro mne nepřípustné, aby se zástupce jiné autokefální církve vměšoval do záležitostí autokefální církve naší. Bulvárnost jeho argumentace považuji dokonce za nedůstojnou jakéhokoliv delegovaného velvyslance. O to víc jsem musel ocenit jasné, diplomatické a zejména neutrální poselství, které přednesl  zástupce ruské pravoslavné církve (pozn. redakce: vl. Hillarion). Očekávám, že tento diplomatický přehmat bude  řešit,  požadovat jeho vysvětlení, Posvátný Synod. Osobně se mne to dotklo, neboť jsem hrdým občanem tohoto státu a věřícím české, podotýkám české, pravoslavné církve.  Způsob ultimát a vyhrožování, jak jsem je chápal z projevu konstantinopolského zástupce, byla nepatřičná. Tato jasná a pro mne kontroverzní slova pronášel navíc v chrámu, který je mimo jiné pro celou naší zem, symbolem odhodlání našeho národa bojovat s kýmkoliv, kdo by se rozhodl nám cokoliv diktovat násilím. Symbolem „posvěceným“ krví hrdinů padlých právě v tomto chrámu. ...


napsal Tomáš Jarolím, Teplice
odkaz zde: http://sul-zeme.cz/archive/jarolim-3-11-13/