REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis vladyky Simeona patriarchovi Bartolomějovi o sněmu v Prešově

Všesvatý arcibiskupe Konstantinopole, Nového Říma a Ekumenický patriarcho, milovaný a nejdražší bratře a spoluslužebníče naší maličkosti, vladyko Bartoloměji, objímám Vás v Pánu a s velikým potěšením Vás zdravím.

V zármutku Vás informuji, že rozkol uvnitř Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku se stal skutečností. Snažím se najít odvahu k tomu, abych s Vaší podporou pokračoval v boji, neboť jsem zůstal jediným kanonickým biskupem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Dnes završili to, co započali v pondělí 9. prosince 2013. Arcibiskup prešovský Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou v Českých zemích a na Slovensku a můj bývalý pomocný biskup Jáchym bez mého vědomí, souhlasu a požehnání abdikoval na svoji funkci a byl jmenován lžisynodem, který jsem nesvolal, arcibiskupem pražským. A tyto volby, jak je nám oběma jasné, nejsou kanonické.

Nepřeji si rozkol a prosím Vaši Všesvatost, arcibiskupa Konstantinopole, Nového Říma a Ekumenického patriarchu, pomoci nám najít řešení.

Jste prvním z pravoslavných hierarchů. Jste hlavou Církve Kristovy a tak musíte stát při svých bratrech, když Vás opravdu potřebují. Naše Církev Vás znovu prosí, podruhé od příchodu svátých Cyrila a Metoděje, abyste ji pomohl udržet při životě. V nejbližších dnech si dovolím Vám napsat podrobněji o událostech, které se odehrály.

Děkuji Vám za neustálou podporu a zájem, s láskou a radostí Vás zdravím a modlím se, aby Vás Bůh posiloval ve Vaší práci a náročném poslání. Objímám Vaši Všesvatost v bratrské lásce.

V hluboké úctě v Kristu milující bratr Vaší Všesvatosti

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
správce metropolitního trůnu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
Olomouc 12. ledna 2014