REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Prohlášení ředitele úřadu ER prot. Libora Raclavského

Vážený vladyko, Vážení otcové, členové ER,
jelikož jsem byl vl. Simeonem a o. Langrem vyzván k jednání ve věci dalšího vývoje v naší eparchii (pravděpodobně s odkazem na změny v rejstříku církví u naší eparchie, kdy byl jako statutární zástupce naší eparchie opět zapsaná vl. Simeon), dovoluji se na Vás obrátit s následujícím:

Ředitele ÚER volí a odvolává ER. Tato ER si jako představitele naší eparchie určila o. Klokočku, jakožto eparchiálního správce, když vzala na vědomí odvolání vl. Simeona z funkce eparchiálního biskupa. O. Klokočka byl tedy až dosud zapsán v rejstříku jako statutární zástupce naší eparchie. Zásahem ministra kultury byl evidenční údaj změněn tak, že jako statutární zástupce je zaspán vl. Simeon. Jistě se shodneme, že, s odkazem na Ústavu ČR, nemá stát pravomoc určovat kdo je naším eparchiálním statutárem a kdo nikoliv.  Mohu se též domnívat, že ministerstvo opětovným zápisem pouze zhojilo možnou vadu výmazu vl. Simeona, kdy návrh podala možná neoprávněná osoba za Pravoslavnou církve v zemích českých. Z pozice ředitele ÚER jsem povinen respektovat především vůli vrcholného výkonného orgánu eparchie, jímž je ER. Ta ve věci změn dosud stanovisko nezaujala. Z tohoto důvodu jsem nucen požádat jak o. Klokočku tak vl. Simeona, aby veškerá jednání vůči ÚER do doby vyřešení otázky zápisu v rejstříku (a nejméně do rozhodnutí ER) byla činěna vždy za přítomnosti jak osoby zapsané v rejstříku tak osoby jmenované statutárem z rozhodnutí ER a Synodu.

Z tohoto důvodu navrhuji uskutečnění jednání nad dalším vývojem v eparchii za přítomnosti obou uvedených osob v pondělí příštího týdne a prosím vl. Simeona i o. Klokočku o spěšné sdělení a upřesnění termínu.

Děkuji za pochopení, toto své stanovisko postupuji na vědomí též členům ER.

prot. Libor Raclavský
ředitel ÚER


krátký komentář naší redakce:

Otec Raclavský se dnes spojil s vladykou Simeonem teprve po několikeré telefonické urgenci. Spolupráci odmítl s tím, že před vladykou Simeonem dává přednost nekanonickému Synodu.

Otec Raclavský si zřejmě myslí, že pokud se bude nějaká domněnka dokolečka opakovat, tak se stane pravdou. Velmi zdvořile mu připomínáme, že zápisem vladyky Simeona do registru církví a náboženských společností nezačíná žádné "nové otevírání otázky vyřešení zápisu", kterým by otec Raclavský dokonce měl být pověřen a na základě této představy měl právo něco vladykovi Simeonovi nařizovat.

Tímto zápisem na Ministerstvu kultury totiž probíhající přezkumné řízení skončilo. Podíleli se na něm po celou dobu významní odborníci v oblasti civilního i církevního práva bez potřeby znát domněnky otce Raclavského.