REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Naše pravoslavná církev je dnes jedinou pravoslavnou církví na světě bez uznané hlavy

Řecký zpravodajský server DOGMA dnes přinesl reportáž o chystaném nedělním shromáždění hlav všech pravoslavných církví v Cařihradu. Naše církev je dnes jedinou pravoslavnou církví bez hlavy a proto se shromáždění nemůže zúčastnit. Toto shromáždění se koná po šesti letech od posledního shromáždění v roce 2008.

 

originál je zde:

http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=5532&catid=1

Rozdíly mezi dnešním setkáním hlav pravoslavných církví a posledním setkáním v roce 2008.

(překlad, text Andreas Loudaros, fotografie H. Manginas)

Pvní setkání hlav pravoslavných církví na Fanaru (sídlo Ekumenického Patriarchátu v Cařihradu) na Neděli pravoslaví se konalo v roce 1992, potom v roce 1995 na ostrově Patmos, v Jeruzalémě v roce 2000 a ve stejném roce také v Cařihradu (Konstantinopolu) při oslavách dvou tisíc nerození Ježíše Krista. Poslední setkání se konalo v říjnu 2008 na Fanaru. Objektiv kamery zachytil účastníky při společném zasedání v chrámu sv. Jiří a při službě ve stejném chrámu.

Významná část tváří, které se tehdy účastnili, se od té doby změnila. Tehdy byl v Moskvě patriarcha Alexij a dnes bude tuto církev zastupovat patriarcha Kiril. 

Tehdy se shromáždění účastnil Antiochijský patriarcha Ignatios na rozdíl od dnes nepřítomného patriarchy Jana, který se nezúčastní ze zdravotních důvodů. Církevní zákulisí ale mluví o diplomatické nemoci kvůli Jeruzalémskému patriarchátu v případu Kataru. Tehdy byl Antiochijský patriarcha přítomen, avšak dnes bude chybět i metropolita Pavel z Aleppo.

Shromáždění se v roce 2008 také účastnil vladyka Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska. Ale v dnešním shromáždění tato církev nebude vůbec nijak zastoupena kvůli problémům, které se nakupily kolem uznání jeho následovníka arcibiskupa Rastislava.

Je třeba ještě poznamenat, že v roce 2008 byly církve Srbska, Rumunska, Bulharska, Gruzie a Polska reprezentovány svými arcibiskupy, ale dnes jsou všechny tyto církve reprezentovány svými metropolity (primasy), což jim dodává zvláštní význam.

V podstatě lze prohlásit, že kromě Antiochijské církve a Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku budou všechny pravoslavné církve na tomto shromáždění zastoupeny na  nejvyšší úrovni.

Fotografie jsou ze shromáždění z roku 2008.