REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Tisková zpráva olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

V reakci na dotazy pravdivosti dopisu vladyky Rastislava ze dne 7.11. 2014, který byl zveřejněn prostřednictvím Facebookového profilu bratra ing. Petra Klokočky, ve věci údajné nekanonicity  veškerých kroků jeho vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského a metropolitního správce pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, sdělujeme:

Číst dál: Tisková zpráva olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné...

Otevřela se cesta k vyřešení církevní krize

Nikdy jsem netušil, že se dožiji tak smutného stavu církve, v jakém se ocitla dnes. S hrůzou sleduji, kam se život naší církve propadl. Ani dříve tu mnohé nebylo zdaleka ideální a ledacos bylo předmětem naší kritiky, avšak v takovém marasmu život naší církve zřejmě ještě nikdy nebyl. Proto se domnívám, že už dost dlouho zde dominoval hlas a vůle sice minoritní, ale o to hlasitější frakce, v jejímž myšlení došlo k vyprázdnění teologického učení, ale především k nepochopitelnému morálnímu rozkladu a úpadku na rovině obecně lidské...

Číst dál: Otevřela se cesta k vyřešení církevní krize

Prohlášení otce Izaiáše a zprávy z eparchie

Vážení otcové, drazí bratři a sestry, v reakci na nepravdivá vyjádření šířící se na Facebookových stránkách Monastýru Vilémov bych rád uvedl některé skutečnosti na pravou míru. Během své mnišské služby v monastýru v Německu a Svaté Zemi v Jeruzalémě jsem měl možnost poznat zásady a pravidla skutečného mnišského života a vzájemné bratrské lásky. S hlubokým zármutkem v srdci musím přiznat, že zážitek se kterým jsem se setkal dne 4.11.2014, ve Vilémově byl projevem velmi vzdáleným nejen mnišské poslušnosti a pokoře, ale i elementární lidské slušnosti.

Číst dál: Prohlášení otce Izaiáše a zprávy z eparchie

Prohlášení ředitele úřadu ER prot. Libora Raclavského

Vážený vladyko, Vážení otcové, členové ER,
jelikož jsem byl vl. Simeonem a o. Langrem vyzván k jednání ve věci dalšího vývoje v naší eparchii (pravděpodobně s odkazem na změny v rejstříku církví u naší eparchie, kdy byl jako statutární zástupce naší eparchie opět zapsaná vl. Simeon), dovoluji se na Vás obrátit s následujícím:

Číst dál: Prohlášení ředitele úřadu ER prot. Libora Raclavského