REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Upozornění sestry Heleny

Vážení Otcové, statutární zástupci pravoslavných církevních obcí, kteří jste se nepřipojili k samozvané klice, která jako služka podvorje Ruské pravoslavné církve rozkrádá náš majetek a utiskuje slušné lidi, věnujte prosím pozornost této informaci:

Zkontrolujte si ihned svoje registrace církevních obcí a záznamy v LV v katastrech, pokud máte nemovitosti ve vlastnictví svých církevních obcí. Důvod: Samozvaná klika již dříve rušila církevní obce, a to pro nás nepochopitelným způsobem - zejména ty fungující. Důvod se již provalil a stal jasným od 26.9.2014, kdy se sešla tato agresivní parta v Olomouci, (Mgr. Raclavský, Mgr. Klokočka a další). Spočítali si potenciální hlasy pro podporu ideje, že se staneme ocáskem Podvorje, a zjistili, že by jim asi těch několik hlasů chybělo. Tak rozhodli, že zruší například Pravoslavnou církevní obec v Čelechovicích na Hané, a možná i některou z Vašich, aby prý "nemohly zrušené obce nikoho poslat hlasovat na Eparchiální shromáždění". Myslíte, že je to v souladu s naší Ústavou?

Recepturu udělali takovou: Aniž by byli informovali duchovního správce Mgr. Kačkoše, uplatnili první krok - oddělení sídla Pravoslavné církevní obce v Čelechovicích od historického majetku, kaple sv. Trojice. Takže místo Ruské ulice 1, "přestěhovala" se zaregistrováním změny (podepsat mohl jen Klokočka) naše PCO na domek důchodkyně Mařky Růžičkové na adrese Hlavní 1. Navíc "někdo" umazal v katastru čárku, oddělující název ulice od názvu kaple, takže z kaple sv. Trojice v Ruské ulici vznikla Ruská kaple sv. Trojice! Zbýval již jen převod na někoho jiného a zrušení "prázdné krabičky" - naší církevní obce na adrese důchodkyně.

Jak jsem to zjistila? Náhodou, díky tomu, že v naší republice probíhá plošná revize katastrů a zrovna dělali ten okres Prostějov - území Čelechovice na Hané. Pověřena od Mgr. Kačkoše jsem tyto záležitosti jako místní osoba vyřizovala. Kdyby nebylo tohoto a důsledně pracujících úředníků na Státním pozemkovém úřadě i katastrálním úřadě v Prostějově, nic bychom nevěděli a při příchodu na Eparchiální shromáždění by nás asi vykázali ven a vysmáli se nám, že už neexistujeme!

Díky výsledkům právních rozborů na Ministerstvu kultury, které odhalily a napravily nelegitimitu odvolání vladyky Simeona z funkce Arcibiskupa Olomucko-brněnského, budeme snad v době Eparchiálního shromáždění mít i svoji původní adresu, návrh na zpětnou změnu již byl podán.

TAK SE SNAŽTE HLÍDAT KAŽDÝ SVOJI CÍRKEVNÍ OBEC A JEJÍ MAJETEK, ABYSTE SE NEDOŽILI NĚČEHO NEPŘÍJEMNÉHO, JAKO PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC V ČELECHOVICÍCH!

Helena Křepelková
PCO v Čelechovicích