REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Přenesení svatostánku do Jeruzaléma

Moji přátelé, kteří vydávají internetový věstník Sůl země, mne žádají o náboženské články a tajemnice pro vězeňskou službu, sestra Valentina Matúšová, si přeje, abych v biblickém seriálku pokračoval, neboť je to prý forma zvěstování Božího slova dostupná vězňům. A mně samotnému už psaní těchto článků chybělo. Tak se s Boží pomocí pokusím pokračovat.

Číst dál: Přenesení svatostánku do Jeruzaléma

Češi na Athosu

Tuto vzpomínku jsem uveřejnil v 9. čísle Hlasu pravoslaví roku 1986, krátce potom, co jsem se vrátil ze své první cesty do Svaté země (konal se tehdy v Jeruzalémě 12. kongres Mezinárodní organizace pro studium Starého zákona, na který jsem byl pozván) a cestou jsem se zastavil na Athosu. Dnes doplňují text jen tam, kde jsem se dodatečně dověděl něco nového, kde se mně se zdá, že to stojí za to sdělit.

Číst dál: Češi na Athosu

Pravda

Byl jsem dnes na bohoslužbách v jednom venkovském kostelíku. Kněz četl z Matoušova evangelia úryvek Ježíšova kázání na hoře. Výklad začal podobenstvím. Kdosi jde ulicí plnou obchodů s různým zbožím. Tu jej zaujme jeden obchůdek, kde podle vývěsního štítu se prodává pravda.

Číst dál: Pravda