REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Osobní tragédie vladyky Rastislava

Dokument č.j. 12/2014 z Bratislavy ze dne 27-03-2014 existuje ve dvou verzích: Jako pastýřský list a jako výpis z usnesení. Do třetice k němu přísluší list vladyky Jáchyma, který tato předchozí sdělení komentuje a potvrzuje.


Pastýřský list obsahuje záměrnou lež, podle které Vladyka Simeon údajně odmítá smír, za který je on sám údajně odpovědný a ke kterému ho údajně měl vyzvat ekumenický patriarcha Bartoloměj. Ve skutečnosti to byl právě vladyka Simeon, který nabízel zahájení dohod o smíru, ale pokaždé jako odpověď dostával jen nekompromisní požadavky na stoprocentní podřízení se názoru druhé strany. Dále je pravda, že ekumenický patriarcha Bartoloměj ve svém dopise, který tlumočí postoj Posvátného Synodu Ekumenického Patriarchátu, nijak vladyku Simeona nekritizuje, ale patriarchát naopak kritizuje chování ostatních vladyků, vyslovuje znepokojení nad problémy s fungováním synodu naší církve a vyslovuje přání, že si vladykové výtky vezmou k srdci a budou směřovat ke smíru a nápravě.

Výpis z usnesení obsahuje dramatické líčení osobní tragédie Vladyky Rastislava. Stalo se totiž to, že v předvečer takzvaného rozšířeného posvátného synodu svolaného vladykou Rastislavem se vl. Rastislav setkal s vl. Simeonem a jednali o tom, jak urovnat rozkol a rozvrat v církvi. Ale následujícího rána je vladyka Rastislav zlomen a dobrovolně jako první podepisuje odvolání vladyky Simeona z postu arcibiskupa Olomoucko-Brněnské Eparchie. Učinil to přestože pouhý den před tím po dobu pěti hodin s vladykou Simeonem debatoval v přátelské a konstruktivní atmosféře a domlouval s ním konkrétní kroky jak překonat krizi v církvi.

Je třeba připomenout, že vladyka Rastislav není většinou světových pravoslavných církví uznáván za hlavu místní církve, takže ani nemůže svolávat posvátný synod a předsedat mu. Kvůli tomu je naše církev stále považována za církev bez zvoleného metropolity a proto vladyka Simeon zůstává na místě metropolitního správce s právem (mimo jiné) svolávat posvátný synod, řídit ho a určovat jeho program.

Kromě toho je těchto dokumentech vladykovi Rastislavovi cynickým způsobem uloženo dohodnout pro vladyku Simeona citujeme: "způsob jeho dalšího fungování a sloužení v církvi."

Vladyka Rastislav nebyl takto "zlomen" poprvé, ale již potřetí. Poprvé byl "zlomen" v květnu loňského roku (14-05-2013), kdy zabránil vyřešení počínající krize v církvi, tím, že se náhle zdržel hlasování o osudu vladyky Kryštofa. Po druhé byl "zlomen" dne 9-12-2013, když na zasedání Posvátného Synodu podpořil odvolaného vladyku Jáchyma a mimo program za přítomnosti ruských biskupů inicioval hlasování o odstranění vladyky Simeona z místa metropolitního správce, aby na uvolněné místo zasedl on sám.