REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Podrobný průzkum o počtech pravoslavných věřících v Rusku

Lidé si myslí, že v Rusku je nejvíc pravoslavných věřících na světě, ale odpověď na tuto otázku se ve světle nového průzkumu z května 2014 zdá být složitější.

Počet formálně registrovaných pravoslavných v Rusku se sice zvýšil z 52% v roce 1997 na 68% v roce 2014, ale do tohoto čísla je třeba započítat velký úbytek celkového počtu obyvatelstva v Ruské federaci. Rusko, kde dnes žije 143 milionu lidí, od rozpadu SSSR v roce 1991 ztratilo pět milionů obyvatel. Statistici se předpokládají, že tempo úbytku populace se bude zvyšovat. Nehledě na úbytek celkového počtu obyvatel Ruské federace se však odhalily i jiné skutečnosti, které mění pohled na ruské pravoslaví.

Podle rozsáhlého statistického průzkumu provedeného na konci května v 100 městech a vesnicích Ruské federace v 43 regionech jen velmi málo ruských pravoslavných chodí pravidelně do kostela, modlí se, znají Písmo a praktikují. V Rusku je také 19% osob bez vyznání, 6% jsou muslimové (jejichž populace roste nahoru) a 1% jsou křesťané jiných vyznání.

Podle průzkumu je mezi pravoslavnými ruskými občany formálně se hlásícími k pravoslaví jen pouze 13% takových, kteří navštěvují chrám alespoň jednou za měsíc či častěji, modlí se, pravidelně přijímají a znají církevní modlitby. Jako pravoslavní se tedy v Rusku například prohlašují i lidé, kteří v chrámu nikdy nebyli.
 
Na dotaz, jak často chodíte do chrámu, 32% registrovaných pravoslavných uvedlo že tam nikdy nebyli, 19% uvedlo že jen několikrát do roka, 18% jen jednou či dvakrát do roka a 14% dokonce méně často než jednou za rok, což je dohromady celých 83% ze všech formálně registrovaných pravoslavných věřících v Rusku.

Pravoslavní Rusové také podle tohoto letošního průzkumu chodí méně často k přijímání. 63% uvedlo, že nikdy nepřijímali, 10% přijímá jen jednou-dvakrát za rok nebo ještě méně často a 4% jen několikrát do roka. To je dohromady 77% ze všech formálně registrovaných pravoslavných věřících v Rusku.

Pravoslavní Rusové se také méně postí. 76% uvedlo, že se skoro nikdy nepostí, a 7% jen během Velkého Postu před Paschou. Z celkového počtu věřících do dotazníku uvedlo, že posty dodržuje jen 2% z formálně registrovaných pravoslavných věřících v Rusku.

Zároveň ruští pravoslavní respondenti do dotazníku uvedli, že se 41% z nich se skoro vůbec nemodlí, 29% se modlí jen v soukromí, 13% dokonce jen vlastními slovy občas v chrámu a 6% se modlí jen sami v chrámu. To je dohromady 89% ze všech formálně registrovaných pravoslavných věřících v Rusku.

Pravoslavní Rusové také uvedli, že 59% z nich nikdy nečetlo Nový Zákon ani jiný křesťanský text a jen 13% uvedlo, že si občas něco přečte.

Pokud bychom počítali jen skutečně praktikující křesťany, tak by byl počet pravoslavných v Ruské federaci mnohem menší a mohl by srovnávat s počtem pravoslavných křesťanů na Ukrajině nebo v zemích jihovýchodní Evropy (Řecko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie, ...). Ostatně i u nás v České republice je viditelný rozdíl mezi návštěvností a mírou aktivního zapojení věřících do liturgie (zpěv, modlitby) v našich pravoslavných chrámech mezi věřícími původem z Ukrajiny a dalších zemí ve srovnání s věřícími původem z Ruska.


zdroj: Orthodox Christian Network: http://myocn.net/interfax-number-orthodox-russia-go-church-pray-regularly-poll/
zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vymirani-obyvatel-ruska-085-/zahranicni.aspx?c=A121003_065810_zahranicni_skr