REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Primus sine paribus

Metropolita a profesor Elpidoforos Lambriniadis napsal odpověď na stanovisko Moskevského patriarchátu na otázku prvenství v Ekumenické Církvi, ve kterém píše, že Ruská církev si znovu vybrala cestu izolace nejen od dialogu s Římsko-katolickou církví, ale také od společenství Pravoslavných církví.

Plné znění článku v čtyřech jazycích je zde: http://www.patriarchate.org/news/releases/first-without-equals-lambriniadis