REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Protest františkolázeňských věřících a poutníků proti přítomnosti nekanonického biskupa Jáchyma na oslavách 125 let od vysvěcení chrámu sv. Olgy

U příležitosti 125 let od vysvěcení chrámu sv. kyjevské kněžny Olgy ve Františkových Lázních, jíž je zasvěcen nejstarší pravoslavný chrám u nás, proběhl poklidný protest asi 30 věřících. Ohrazovali se především proti přítomnosti nekanonického biskupa Jáchyma na slavnostní liturgii. Na svých transparentech požadovali zastavení diktatury a persekucí v církvi a úctu k tradici, kánonům a stáří (viz. fotografie).

Věřící byli složeni ze zástupců církevní obce Františkovy Lázně, dále pak z Aše, Mokřin, Mariánských lázní, Plzně, Prahy, Brna a Tachova. Velmi často se jednalo o duchovní děti bývalého duchovního chrámu sv. Olgy otce Jana Křivky. "Oficiální liturgie" sloužené nekanonickým biskupem Jáchymem se nezúčastnily tradiční farní rodiny, které předem deklarovali svůj nesouhlas s účastí vladyky Jáchyma. Informovali jsme o tom zde.


Celou akci provázela přítomnost policie, která na místě pečlivě střežila pořádek několika v okolí stále kroužícími vozy, pravděpodobně zde však byla náhodou. K žádným incidentům nedošlo. Věřící v tichosti mluvili s příchozími a rozdávali jim vysvětlující letáky.

Duchovní správce nejdříve hermeticky uzavřel čtyři vchody do zahrady chrámu, do kterého se do 9:45 (liturgie sloužená nekanonickým biskupem Jáchymem začínala v 10:00) nemohli dostat ani věřící chtějící například zapálit svíčku za své blízké. Ale tím, že se do zavřeného chrámu nemohli dostat, měli všichni více času pohovořit s protestujícími. Vyvoleným věřícím duchovní správce vždy otevřel zámek, který pak za nimi okamžitě zamknul. Potom ale držitel jediného klíče musel nechat brány otevřené. Při příchodu nekanonického biskupa Jáchyma do chrámu při takzvaném uvítání biskupa v chrámu, znělo ze skupiny protestujících opakovaně hlasité zpěvné ANAXIOS, ANAXIOS, ANAXIOS. NEDŮSTOJNÝ, NEDŮSTOJNÝ, NEDŮSTOJNÝ.


Nakonec mohli všichni věřící pokojně vstoupit do chrámu, políbit ikonu sv. Olgy a odebrat se na místní hřbitov, kde proběhla panychida sloužená duchovním správcem církevní obce Aš nad hrobem otce Jana Křivky, který farnost vedl více než 60 let a k Pánu odešel loni v říjnu. Při panychidě byli vzpomínáni všichni zesnulí věřící církevní obce. Většina přítomných následně usedla ke společnému obědu ve františkolázeňské restauraci Gruzie. 

Jeden z přítomných věřících z Františkových Lázní naší redakci řekl:

"Chrám je ve faktickém vlastnictví církevní obce, ne nekanonického biskupa Jáchyma, je to Chrám Kristův určený pro všechny věřící. Nenecháme se z něj vyhazovat. Chtěli jsme tímto protestem především ukázat, že máme úctu k tradici, tzn. i k našim biskupům a duchovním, kteří tuto církev v nelehkých časech komunistického útlaku drželi nad vodou. Toto tzv. nové vedení je pošlapává a ničí. Nemá úctu ke stáří, nemá úctu k člověku. …. To jak se chovají k vl. Simeonovi, k duchovním, kteří jsou vyhazováni doslova na ulici, nemá obdoby snad ani ve světské společnosti, natož pak v církvi."

 "My nejsme cizinci v tomto chrámu, s otcem Křivkou jsme zde prožili prakticky celé životy, modlíme se zde celý život k Bohu, chrám si vzít nenecháme", uzavřel přítomný věřící.


Velmi zajímavé je porovnání tzv. oficiálních fotografií (http://pcofrl.rajce.idnes.cz) na oficiálních stránkách chrámu, Proberte si pečlivě fotografie a všimněte si věřících, kteří jsou od počátku dokumentování (2007) přítomní na chrámovém svátku. Většina z nich musela zůstat letos za branami. Toto je úcta k tradici, která je pilířem pravoslavné víry?

 


 

fotografie z protestní akce proti přítomnosti nekanonického biskupa Jáchyma

další fotografie

další fotografie

další fotografie

další fotografie

další fotografie

další fotografie