REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Zprávy z domova

Budeme Vám přinášet novinky z místní církve. V této reportáži za poslední týden to jsou zprávy z Teplic, z Vilémova a z Plzně.


 

V sobotu 5. července navštívil otec Jáchym pravoslavný chrám v Teplicích, avšak bez účasti místních věřících.Místní pravoslavní věřící totiž před návštěvou otce Jáchyma dali přednost oslavě památky Mistra Jana Husa a tím přítomnost otce Jáchyma v Teplicích bojkotovali. Situace v Teplicích je totiž složitá, protože pravoslavný chrám vede na příkaz současného nekanonického vedení církve otec Vachata a proto se místní pravoslavní věřící v Teplicích scházejí v nové modlitebně, kterou získali bezplatně od husitské církve.

 

Na sobotní slavnosti byli také vzácní hosté pan europoslanec Ing. J. Kohlíček CSc., senátor JUDr. Ing. J. Musil a další významní představitelé z regionu. Po slavnostní bohoslužbě se všichni sešli k slavnostnímu pohoštění.Včera v úterý 8. července v Monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově proběhla za přítomnosti otce Jáchyma intronizace nové igumeny Kateřiny. Původní igumena matka Alexie byla totiž otcem Jáchymem zbavena funkce poté, co si stěžovala na chování svých monašek původem z Rumunska, které jí odmítaly poslušnost.

Přestože monastýr patří do Olomoucko-Brněnské Eparchie, tak se do věci vložil otec Jáchym z Prahy, který matku Alexii suspendoval za údajnou neposlušnost nekanonickému vedení církve a na její místo dosadil jednu z problémových monašek, sestru Kateřinu. Tato událost se podobně jako Jáchymova návštěva v Teplicích odehrála bez účasti místních věřících.Třetí reportáž je z neděle 6. července z pravoslavného chrámu svaté Anny v Bezručově ulici v centru Plzně. Plzeňský chrám je hojně navštěvován a tamější pravoslavná obec pod vedením otce Jana žije a prosperuje, přestože to nemá jednoduché. Otec Jan byl totiž nekanonickým vedením v Praze propuštěn za to, že zůstal i s celou plzeňskou církevní obcí věrný Matce místní církve, kterou je Konstantinopolský patriarchát. Plzeňskou pravoslavnou obec tvoří převážně Ukrajinci a Češi. Plzeňská církevní obec je na rozdíl od nekanonického pražského vedení ve skutečné jednotě se zahraničními pravoslavnými církvemi, protože již není pod církevní jurisdikcí Pražské pravoslavné eparchie, aby mohla zachovávat nejen slovy, ale i činy věrnost Matce místní církve, Konstantinopolskému patriarchátu, který československému pravoslaví udělil v roce 1998 autokefalitu a který drží dohled nad dodržováním pravoslavné víry ve světě.

Touto reportáží odpovídáme na pomlouvačnou kampaň proti otci Janovi, kterou rozpoutal otec Jáchym. V této kampani otec Jáchym poslal představitelům římskokatolické a husitské církve dopisy, ve kterých hovoří o údajných kriminálních činech otce Jana a v důsledku toho o zániku pravoslaví na Plzeňsku a potřebě pronajmout si od jiných církví nový chrám. Doslova píše, že kvůli otci Janovi se pravoslavní věřící na Plzeňsku nemají kde modlit. K této štvavé kampani proti otci Janovi se přidalo několik sympatizantů otce Jáchyma, především podnikatelka z Ruské federace paní Mgr. Maria Kaguševa, která v Plzni podniká v různých oblastech mimo jiné také v překladatelské činnosti, cestovním ruchu, vzdělávání a zprostředkovávání obchodů s Ruskem a řídí jazykovou školu Interkontakts. Tyto lživé zprávy, že otec Jan byl odsouzen za kriminální činnost, pravoslavný chrám sv. Anny je zavřený a že v Plzni není žádná pravoslavná obec, jen dělají pravoslaví ostudu nejen před věřícími všech církví České republiky, ale i před celou českou veřejností a vrhají špatný stín na ruskou menšinu v České republice. Dveře pravoslavného chrámu svaté Anny jsou široce otevřené všem lidem dobré vůle. Nejen pravoslavným věřícím bez ohledu na jejich názor na krizi v pravoslavné církvi, ale i zájemcům o křesťanství z řad všech obyvatel České republiky i zahraničních návštěvníků Plzně. Plzeňští věřící jsou duchovně stmelení a ctí skutečné pravoslaví. Proto s bolestí v srdci sledují činy pražského vedení, které místní pravoslavnou církev vede pod diktátem Ruské pravoslavné církve do zkázy, a distancují se od nich.