REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Pomoc postiženému Srbsku a Bosně

České charitativní organizace, které se charitou zabývají profesionálně, vyhlásily veřejné sbírky na pomoc postiženým oblastem na Balkáně. Organizace ADRA a Člověk v tísni již mnohokrát v minulosti prokázaly profesionalitu a rychlost při zajišťování pomoci postiženým oblastem všude na světě. Proto není potřeba zakládat nové sbírky. Prosíme všechny pravoslavné duchovní a věřící i všechny čtenáře, aby svoje dary posílaly tímto způsobem, aby se pomoc rychle dostala na potřebná místa.

ADRA ČR, číslo účtu: 34983498/0300, variabilní symbol: 510
zde je možné do této sbírky přispět z vašeho účtu nebo karty online přímým kliknutím

nebo Člověk v tísni, číslo účtu: 51945194/0300
zde je možné do této sbírky přímo zaplatit z vaší platební karty / card payment


zdroj: Balkán hlásí už 44 obětí povodní. Jsou nejhorší za 120 let, tvrdí úřady.