REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Nedělní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Anny v Plzni

Dnešní neděli, kdy radostně slavíme sestoupení Svatého Ducha na svaté apoštoly, se za velké účasti věřících konala pod vedením otce Jana Polanského slavnostní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Anny v Plzni.

Dnešní den je svátkem založení Kristovy Církve v Jeruzalémě v roce 33. Pravoslavná církevní obec v Plzni odešla před měsícem pod ochranu vladyky Simeona právě proto, aby mohla nadále zůstat věrná této jedné obecné svaté a apoštolské Církvi a nemusela se podílet na porušování posvátných kánonů a pravidel svatých otců. Plzeňská církevní obec je na rozdíl od pražského vedení ve skutečné eucharistické jednotě se zahraničními pravoslavnými církvemi. Zachovává nejen slovy, ale i činy věrnost Matce místní církve, konstantinopolskému Ekumenickému patriarchátu, který naší místní církvi udělil v roce 1998 autokefalitu a který drží dohled nad dodržováním pravoslavné víry ve světě.

Touto reportáží odpovídáme na bludné zprávy, které tvrdí, že se pravoslavní křesťané v Plzni nemají kde modlit. Takové zprávy se nezakládají na pravdě a dělají našemu pravoslaví ostudu nejen před věřícími všech církví České republiky, ale i před celou českou veřejností. Dveře chrámu svaté Anny jsou široce otevřené všem lidem dobré vůle. Nejen pravoslavným věřícím bez ohledu na jejich názor na krizi v naší církvi, ale i zájemcům o křesťanství z řad všech obyvatel České republiky.

Pravoslavná církevní obec v Plzni se pod vedením otce Jana rozrostla ze skromného počtu několika věřících na několik tisíc a návštěvnost chrámu sv. Anny se pohybuje v rozmezí 100 až 200 duší. Plzeňští věřící jsou duchovně stmelení a ctí skutečné pravoslaví. Proto s bolestí v srdci sledují činy pražského vedení, které naši místní církev vede do zkázy, a distancují se od nich.