REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Svědectví z jednání v Bratislavě mezi vladykou Rastislavem a vladykou Simeonem

Přestože vladyka Simeon se nachází  pod závažným nátlakem a hrozbami, tak dodržuje striktně a se vší úctou a vírou rady Ekumenického patriarchátu. Žádní noví biskupové, kteří nebyli příslušně projednáni, nebyli jmenováni. Vladyka Simeon také napsal upřímný dopis pro vladyku Rastislava navrhující společné jednání a zahájení obnovy usmíření.

Toto jednání bylo dohodnuto na středu 26. března 2014 v 15.00 hodin v jednací místnosti jednoho hotelu v Bratislavě. Z důvodu předchozích útoků vladyka Simeon cestoval do Bratislavy s dvěma průvodci: otcem Baudišem z Jihlavy a se mnou jako řidičem a zároveň jednou z pravoslavných osob. 

Na jednání vladyka Simeon přišel s jednoduchým návrhem odpovídajícím radě Ekumenického patriarchátu ze setkání v Konstantinopoli. Kdyby byla bývala dobrá vůle na obou stranách, trvání této schůzky by nebylo přesáhlo 30 minut. Vladyka Rastislav, a zejména jeho průvodce pan Švajko, ale protahovali čas pomocí bezvýznamných povídání o nepodstatných věcech, nemajících žádný přímý vztah k dotčenému tématu. Seděli jsme čtyři a půl hodiny bez jediné kapky vody, v místnosti bez oken a s mizernou klimatizací. Přesto vladyka Simeon dodržoval svoje profesionální a decentní vystupování a nakonec došlo k dohodě.

Vladyka Rastislav se dohodl s vladykou Simeonem, že:

  • Se stali nejbližšími spojenci a přáteli.
  • Nebudou dělat nic bez předchozího konsensu mezi nimi dvěma.
  • Nebudou prováděny žádné nepřátelské aktivity, změny pozic, odvolávání a podobně.
  • Zahájí spolu proces obnovení usmíření, každý týden spolu budou komunikovat a zavázali se k přípravě přijatelných a důstojných kroků směrem k cíli obnovení usmíření.

Když naše strana navrhla, aby tato dohoda byla zaznamenána písemně a podepsána vladykou Simeonem i vladykou Rastislavem, vladyka Rastislav to odmítl. Neměl žádné argumenty, proč by to neměl dělat, ale pan Švajko prezentoval argument, že tam není počítač a tiskárna. Pak ještě dodal, že by nebylo možné dovolit, aby se tito dva pánové podepsali, protože by současně nemohli použít své tituly. To byl v podstatě konec jednání. Dokonce ani když si vladykové věc projednali během 5 minut vše v soukromí, nenastala změna. Během celého jednání se jako červená nit táhla nahlas vyslovená idea vladykou Rastislavem a panem Švajkem, že Konstantinopol by neměla mít v naší Pravoslavné církvi vliv, soutěžit v našich zemích s Moskvou, atd. Z mého pohledu to bylo pouhé marnění našeho času a zneužívání této příležitosti ke stresování a vyčerpávání vladyky Simeona a jeho snahy a dobré vůle.

Další den 27. března 2014 zvláštní shromáždění nazývané těmi samozvanými aktéry synodem odvolalo vladyku Simeona ze všech jeho funkcí.

Materiály publikované panem Rastislavem a jeho spoluaktéry na stránkách www.pravoslavnacirkev.cz jsou jen šokující a rozhořčující snůška bahna, pro které se jen těžko hledá vhodný výraz. V mém životě jsem se nikdy nesetkala s tak pokřiveným chováním a dezintegrovanou osobností s klidem jednající hodně za hranicí jakýchkoliv etických a společenských standardů, v některých bodech operující dokonce na hranici trestního práva. Činy jako tyto nejsou přijatelné mezi běžnou populací, natož jestliže jde o vysokého představitele naší církve. Činy, které hovoří tak hlasitě, že není slyšet slova.

Helena Křepelková
účastník jednání mezi vladykou Simeonem a vladykou Rastislavem v Bratislavě, 26. 3. 2014