REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Prohlášení po biskupské chirotonii v Brně

S radostí oznamujeme duchovenstvu i věřícím Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, že dnes 22. února 2015 byl zde v brněnském katedrálním chrámu vysvěcen archimandrita Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka) na vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie – s uděleným titulem biskup šumperský.


 

zdroj: Facebook