REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Návštěva v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše v Lesné

V den svátku Sestoupení Svatého Ducha jsme navštívili pravoslavný chrám sv. Mikuláše v Lesné na Tachovsku, o který se stará protojerej Štefan Lohojda.

Chrám stojí na návsi a je dominantou obce. Příkladná a obětavá péče otce Štefana o tento původně gotický chrám mu přinesla jmenování na post arciděkana celého Plzeňského kraje. Chrám sv. Mikuláše v Lesné, který byl pravoslavné církvi bezúplatně předán římsko-katolickou církví, se tak může stát sídelním chrámem nového duchovního správce pravoslavné církve Plzeňského kraje. Gratulujeme.

(Odkaz na webové stránky Pravoslavné Tachovsko)

(Odkaz na webové stránky římsko-katolické církve Tachovské farnosti se seznamem chrámů zapůjčených nebo darovaných pravoslavné církvi)