REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dalších 14 kněží pražské pravoslavné eparchie neuznává vladyku Jáchyma

Dnes byl do Cařihradu odeslán dopis dalších 14 kněží pražské pravoslavné eparchie, ve kterém kněží deklarují věrnost své matce církvi Konstantinopolskému patriarchátu a jediné všeobecné svaté a apoštolské církvi a proto se distancují od vladyky Jáchyma.

 

české znění tohoto dopisu je:

 

otče Jáchyme,

v české části Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zůstal jediný kanonický biskup, kterým je vladyka Simeon, kterého uznáváme jako svého jediného pastýře. My na rozdíl od Vás zůstáváme věrní naší Matce Cařihradské Církvi, od které jsme dostali v roce 1998 autokefalitu, na rozdíl od Vás zachováváme Pravoslavné Svaté Kánony a pravidla Svatých Otců, čímž na rozdíl od Vás zachováváme věrnost jedné obecné svaté a apoštolské pravoslavné církvi.

Bez svolení svého nadřízeného eparchiálního biskupa jste opustil místo vikárního arcibiskupa v moravské eparchii, abyste se nekanonicky a v rozporu s naší ústavou zmocnil pražského arcibiskupského trůnu, který Vám po právu nenáleží. Jak sám víte, Vaše volba nebyla uznaná většinou pravoslavných církví na světě. Ani Ministerstvo kultury České republiky, registrující orgán naší církve, Vás dodnes nezapsalo. Těmito činy jste přestal být kanonickým biskupem pravoslavné církve.

21 května 2014

předáno Jeho Všesvatosti Bartolomějovi, arcibiskupovi Konstantinopole a Nového Říma a ekumenickému patriarchovi

 

Naše redakce obdržela kopii podepsaného dokumentu v tomto znění, ale podepsaní si nepřáli svoje jména medializovat před širokou veřejností.