REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis otce Jana Polanského vladykovi Jáchymovi

Kristus vstal z mrtvých!
Vážený vladyko Jáchyme,

oznamuji Vám, že Pravoslavná církevní obec Plzeň, která je největší církevní obcí v Pražské pravoslavné eparchii, celá odchází z Pražské pravoslavné eparchie pod ochranu vladyky Simeona.

Celý život jsem spolu se svojí pastvou věrný jedné obecné svaté a apoštolské pravoslavné církvi. Na rozdíl od Vás zůstáváme věrní naší Matce Cařihradské Církvi, od které jsme dostali v roce 1998 autokefalitu, a na rozdíl od Vás zachováváme Pravoslavné Svaté Kánony a pravidla Svatých Otců.

Nesouhlasíme s Vaším násilným přeorientováváním naší místní pravoslavné církve pod Moskevský patriarchát, které nás odděluje od kanonické jednoty s ostatními pravoslavnými církvemi na světě. Nesouhlasíme s tím, aby Ruská pravoslavná církev ovládala a tunelovala naši vlastní Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku. Ruská pravoslavná církev je nám váženou sestrou, která pro naší církev v minulosti mnoho učinila, ale není naší matkou a už vůbec není naší velitelkou, která by nám jako svým vazalům dávala jen tolik svobody, kolik jí budeme projevovat poslušnosti a loajality.

Vážený vladyko Jáchyme, od vaší volby arcibiskupem pražským v Prešově již uplynulo více než 100 dní. Jak sám víte, tato volba nebyla uznaná většinou pravoslavných církví na světě, protože byla provedena v rozporu s naší ústavou i kánony. Ani Ministerstvo kultury České republiky, registrující orgán naší církve, Vás dodnes nezapsalo. Během této doby jste však na arcibiskupském trůně, který Vám po právu nenáleží, učinil mnoho autokratických a špatných rozhodnutí a prohlášení, které naši církev dovedly na pokraj zkázy.


mitr. prot. Mgr. Jan Polanský
duchovní správce pravoslavné církevní obce Plzeň
13. května 2014

Na vědomí dáno vladykovi Simonovi,
Jeho Všesvatosti Ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi a
Ministerstvu kultury České republiky