REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Pravoslavná církev zavádí manažerské metody sledování zaměstnanců

Podle našeho zdroje blízkého otci Jáchymovi, který je nekanonický arcibiskup pražský a českých zemích, doporučili jeho poradci-experti v oboru vědeckého managementu nařídit sledování a měření zaměstnanců Pravoslavné církve v českých zemích.

Jde o takzvané pracovní výkazy, kterým se anglicky říká "tajmšíty" a které se používají v moderní firmách ke sledování a zaznamenávání výkonů zaměstnanců. Sledovaná osoba musí svým nadřízeným pravidelně písemně hlásit, co dělala každý den, kde a v kterou dobu. Tyto údaje slouží nejen k podrobné evidenci práce sledovaných zaměstnanců, ale také pomáhají vytvořit žebříček zaměstnanců "od nejlepších pracovníků k nejhorším" podle jejich takzvané "utilizace". Tím se rozumí výpočet procentuálního poměru prokazatelně odpracovaného času k celkovému času sledovaného člověka. Moderní firmy tyto kvantitativní metody "měření pracovních výkonů" používají především v krizových situacích, kdy se ve firmě zavádí diferencovaný systém odměňování za vykonanou práci a také když se provádí organizační změna, která je doprovázená propouštěním.

Pravoslavná církev v českých zemích je díky otcovi Jáchymovi pravděpodobně první církví na celém světě, která na svoje zaměstnance zavádí tyto sledovací metody a nástroje, což je však pochopitelné vzhledem k závislosti Jáchymova vedení církve na OVCS Moskevského patriarchátu. Strýček Grigorij potřebuje informace. Gratulujeme.Otec Jáchym svůj vynález zdůvodnil takto:

Drazí otcové, píši v krátké reakci ohledně výkazů práce. Byl jsem informován, že tato věc je ze zákona povinná a pokud ji nemáme, vystavujeme se riziku. Pokud tomu tak není, nebudu je pochopitelně vyžadovat. Dám vše k posouzení právnímu poradci.

Je v našem společném zájmu, abychom si pomáhali a odstranili z naší práce vše, co je byrokratické, zbytečné a stresující, přitom ale - aby byl zachován pořádek, abychom byli pozitivně motivováni k píli. V tomto směru jistě uvažujeme všichni stejně.

Všechny zdravím a blahopřeji k zítřejšímu svátku Povýšení sv. Kříže,

Váš + Jáchym