REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Tisková zpráva ze setkání ve Vídni 16.1.2015 o situaci v místní církvi

Přinášíme vám překlad oficiálního komuniké z jednání vladyky Simeona a vladyky Juraje (pověřeného vladykou Rastislavem) se zástupci Ekumenického patriarchátu.

 

Tiskové prohlášení k Setkání k situaci uvnitř Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku
(Rakouský metropolitní úřad, Vídeň, 16. ledna 2015)

Na základě iniciativy Ekumenického Patriarchátu v Konstantinopoli se konalo dnes, 16. ledna 2015, setkání na metropolitním úřadě Rakouska ve Vídni za účelem nalezení společného a přijatelného řešení pro překonání kanonické krize uvnitř Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.

Setkání se zúčastnili Emmanuel, metropolita Francie, a Arsenios, metropolita Rakouska, jako představitelé Ekumenického patriarchátu a Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, a také Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, jako představitelé Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.

Tyto dvě delegace se dohodly na několika důležitých bodech, které budou realizovány, a přijaly rozhodnutí setkat se opět ve Vídni na počátku února 2015 za účelem dokončení navrženého řešení.


komuniké v originálním znění:

Press Release Related to the Meeting on the Situation within the Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia
(Metropolis of Austria, Vienna, 16 January 2014)

On the initiative of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, a meeting took place at the Metropolis of Austria in Vienna today, Friday 16 January 2015, in order to find a common and acceptable solution to overcome the canonical crisis within the Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia.

At the meeting were present Metropolitan Emmanuel of France and Metropolitan Arsenios of Austria as the representatives of the Ecumenical Patriarchate and Archbishop Simeon of Olomouc and Brno as well as Archbishop Juraj of Michalovce and Košice as the representatives of the Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia.

The two delegations agreed on several important points to be implemented and took the decision to meet again in Vienna in the beginning of February 2015 for the final implementation of the proposed solution.