REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis Ministerstva kultury ČR ze dne 15.5.2014

Ministerstvo kultury České republiky poslalo dne 15. května 2014 Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku dopis, ve kterém vysvětluje, proč nemůže být vladyka Jáchym uznán a zaregistrován českým státem jako arcibiskup pražský. Tento dopis byl před věřícími i celou veřejností utajován. Naše redakce ho získala od slovenských přátel až dnes.


 

K tomu ještě dodáváme, že kromě souladu ze zněním ústavy a základního dokumentu církve, což kontrolují úředníci ministerstva, je ještě velmi důležité navrátit místní církev do kanonicity před ostatními světovými pravoslavnými církvemi soustředěnými okolo Ekumenického patriarchátu, jehož Posvátný Synod na adresu naší církve vydal 1. dubna 2014 toto úřední oznámení:


V souvislosti s autokefální Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku dnes Ekumenický patriarchát došel ke shodě a vyhlašuje následující:

I.

Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.

II.

Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.

III.

Ekumenický patriarchát jako Matka Církev jmenovitě této církve zůstává připraven přispět ke kanonickému vyřešení tamější vzniklé nešťastné situace a zve všechny zúčastněné strany k pokračování jejich jednání s Matkou Církví, aby se našlo vhodné řešení a aby se předešlo jakýmkoliv aktivitám, které by mohly dále zkomplikovat stávající politováníhodnou situaci v této církvi.

 

Ekumenický patriarchát, 1. dubna 2014,
zapsal vedoucí sekretariátu Posvátného Synodu

(celý článek o tomto oznámení)Svolávání Eparchiálního shromáždění Pražské pravoslavné eparchie v současném "jednostranném" složení a bez souhlasu Ekumenického patriarchátu by možná mohlo uspokojit úředníky na ministerstvu k dodatečnému potvrzení vladyky Jáchyma na pozici pražského arcibiskupa, ale bylo by to v rozporu s výše uvedeným bodem II. a III. úředního oznámení Ekumenického patriarchátu.

Vyřešení krize a proces návratu do kanonického stavu bude zřejmě složitější. Pokus dodatečně potvrzovat vladyku Jáchyma ve funkci eparchiálním shromážděním v současném složení a na tomto pokusu stavět dodatečnou legalizaci zvolení vladyky Rastislava metropolitou by mohlo celý proces dále zkomplikovat, jak před tím varuje Ekumenický patriarchát.

 

Zde je text tohoto úředního oznámení, jak byl doručen kompetentním orgánům České i Slovenské republiky: