REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Vladyka Kryštof byl ustanoven představeným monastýru v Těšově

Dobří lidé slaví úspěch. Vladyka Jáchym, který je Cařihradem, českým státem a pravoslavným světem (kromě Moskevského patriarchátu a jeho satelitů) neuznávaný arcibiskup pražský a českých zemí, jmenoval dne 22.9.2014 Jeho Blaženost emeritního metropolitu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska představeným Monastýru proměnění páně v Těšově. Tento západočeský pravoslavný monastýr je v poslední době předmětem rozsáhlé stavební činnosti, která původně skromnou a malou stavbu postupně mění na reprezentativní centrum českého pravoslaví.

  

Nyní uvidíme, jak se k tomuto dekretu postaví Ministerstvo kultury České republiky. Podle základního dokumentu, kterým se Pravoslavná církev v českých zemích na Ministerstvu kultury registrovala, platí toto závazné ustanovení:

Statutárním orgánem monastýru je jeho představený (á), který je ustanovován eparchiálním biskupem se souhlasem eparchiální rady.

To je zřejmě problém, protože

  1. otec Jáchym není na ministerstvu registrován jako arcibiskup pražský a českých zemí, takže podle ministerstva (stejně jako pro matku Cařihradskou církev) naše církev nemá eparchiálního biskupa a
  2. Jáchymovo rozhodnutí ve věcí vladyky Kryštova se na žádné eparchiální radě neodsouhlasilo.