REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Pokus otce Jáchyma o obcházení zákona a kánonů

Otec Jáchym, který je nekanonickým arcibiskupem a neuznává ho prakticky žádná sesterská církev ani Ministerstvo kultury, se odhodlal ke kroku, jak by mohl obejít zákon i kánony.


Spolu s lidmi, kteří sledují stejné zájmy jako on, vypracoval několik dokumentů, kterými chtěl přechytračit Ministerstvo kultury i církev. Rozhodl se využít legálního správce Pražské pravoslavné eparchie - archimandritu Marka a konat jeho prostřednictvím a na jeho účet všechno, co sám potřebuje. Jáchymovi přátelé sepsali návrh dvou plných mocí a jednoho memoranda, kterými měl otec Marek o. Jáchyma zmocnit tak, aby otec Jáchym mohl sám jednat za Pražskou pravoslavnou eparchii a disponovat s jejím majetkem a zejména s finančními prostředky na účtě církve.

Když totiž předtím o. Jáchym chtěl za nevýhodných podmínek půjčit z církevních peněz 24.000.000 Kč soukromé firmě v hotelu ICON, tak o. Marek tuto velmi pochybnou transakci církevních peněz odmítl schválit. Proto o. Jáchym pochopil, že potřebuje získat právo podpisu, aby nebyl na o. Markovi závislý.

Poté co Ministerstvo kultury o. Jáchymovi mnohokrát vysvětlilo, že nebyl ustanoven legálně a proto nemůže být zákonným statutárním zástupcem, rozhodl se pro jinou variantu. Chtěl mít možnost rozhodovat o všem sám, ale odpovědnost by za to dál nesl o. Marek - včetně odpovědnosti trestněprávní. Kdyby totiž ty plné moci a memorandum o. Marek býval podepsal, tak by o. Jáchym mohl volně nakládat s penězi církve, rozhodovat o propouštění a přeložení kněží a přitom by podle zákona byla veškerá odpovědnost i vina na otci Markovi.

Ale je toho ještě víc. Otec Jáchym dokonce chtěl stejné právo ještě pro své přátele. To znamená, že o. Jáchym chtěl, aby na základě této doložky mohl zmocnit jakéhokoli dalšího člověka rozhodováním o církevních financích a zaměstnancích církve. Běžně se tomu říká, že chtěl, aby se o. Marek stal "bílým koněm" pro o. Jáchyma a jeho přátele. Otec Marek to odmítl, stejně jako před tím odmítl schválit zmíněnou pochybnou půjčku 24.000.000 Kč pro nájemce hotelu ICON.