REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Adventní novinky

Následující novinky nepotřebují komentář. Stačí si jen připomenout Mat 23:27 "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. " a vzpomenout si na doby budování ráje na Zemi podle představ politiků SSSR. Po ovoci poznáte je ...


Události, jak šly za sebou:

  • Dne 26.11.2019 podal vladyka Michal na české ministerstvo kultury žádost o výmaz zápisu vladyky Simeona na místo arcibiskupa Olomoucko-Brněnské eparchie a požádal o zápis sama sebe na toto místo. Ministerstvo kultury zatím nevyhovělo a vyžádalo si další podklady k tomuto rozhodnutí. Vladyka Michal také zadržuje peníze určené pro moravskou eparchii, protože peníze pro obě eparchie český stát posílá na společný pražský účet a prozatímní praxe byla, že se poměrná částka pro Moravu z tohoto společného pražského účtu přeposílala.
  • Dne 29.11.2019 přijel do Prešova vladyka Illarion Volokolamský na přátelskou návštěvu k vladykovi Rastislavovi. Čtěte zde: https://mospat.ru/ru/2019/11/30/news180689/
  • Dne 2.12.2019 vladyka Michal vyznamenal představitele pro-moskevské části ukrajinské církve, která dnes není součástí sjednocené Ukrajinské autokefální církve. Čtěte zde: https://spzh.news/ru/news/66828-arkhijepiskop-prazhskij-mihail-nagradil-ordenom-ijerarkha-upc
  • Dne 9.12.2019 vladyka Rastislav svolal synod do Prahy na den 17.12.2019, aby citujeme: "se projednal stav jednotlivých eparchií a aktuální otázky církevního života".