REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Zprávy ze shromáždění pravoslavných církví v Cařihradu: Příprava všepravoslavného koncilu a řešení problémů s místními církvemi

Na pravoslavném shromáždění (Synaxis) na Ekumenickém patriarchátu v Cařihradu ze všech 14 autokefálních církví chybí pouze zástupce Antiochijské církve z důvodu nemoci a zástupce naší místní církve v českých zemích a na Slovensku z důvodu problémů spojených s neuznáním volby vl. Rastislava. (podrobně čtěte zde) Na shromáždění se projednávají témata, která se mimo jiné také přímo týkají naší místní církve.

 

Velmi podrobnou reportáž s přehledem obsahů referátů jednotlivých řečníků si můžete přečíst na serveru AMBON na této adrese: http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?thread=989.

 


hlavy dvanácti pravoslavných církví na procházce Cařihradem


Patriarcha Bartoloměj, který vede toto shromáždění světových pravoslavných církví, dnes podle ruské agentury INTERFAX navrhl vytvořit orgán pro řešení konfliktů mezi místními církvemi.

"Historická zkušenost ukázala, že autokefální církve se často chovají jako soběstačné církve, jako by chtěly říci ostatním církvím: Nepotřebujeme vás."- řekl patriarcha na setkání hlav a představitelů místních pravoslavných církví v Cařihradu.

Podle jeho slov, namísto toho, aby místní církve usilovaly o spolupráci s jinými pravoslavnými církvemi v otázkách týkajících se celého pravoslaví, tak "jednají svévolně a rozvíjejí dvoustranné vztahy s nepravoslavnými a jindy dokonce v duchu jistého nepřátelství."

"Jiné autokefální církve budují svoji vlastní relativně nepravoslavnou pozici, protože nepřijímají aktivní účast na všepravoslavně ustanovených činnostech.

Jak se také nedávno stalo, některé církve nerespektovaly sborově přijatá a všepravoslavná ustanovení, bez ohledu na to, že je samy podepsaly." - prohlásil patriarcha Bartoloměj, jak ho cituje jeho tiskové oddělení.

Jak řekl, toto prokazuje potřebu nějakého regulačního orgánu ustanoveného oficiálně a nebo neoficiálně, který by řešil všechny vznikající rozpory a problémy, aby se zabránilo rozdělení a sporům.


originál je zde:
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=54684


fotografie z jednání: patriarcha Bartoloměj předsedá shromáždění, patriarcha Kiril je první zleva


Na setkání se také dohodlo, že plánovaný všepravoslavný koncil se po 50 letech příprav uskuteční již brzy už v roce 2016 v chrámu svaté Iriny v Cařihradu, kde za každou církev bude přítomno 20 zástupců. Připomínáme, že svět a Církev na tento koncil čekají už více než tisíc dvěstě let. Poslední Ekumenický koncil se konal v r. 787. Jedním z hlavních témat bude s přihlédnutím k současným událostem ohrožení křesťanů na Blízkém východě. Budou projednány také jiné neméně důležité problémy jako otázky spojené s Juliánským kalendářem, problémy sjednocení církevních usnesení a téma soužití pravoslavných diaspor v zemích s jinou náboženskou kulturou. Ve většině z těchto problémů se podařilo v posledních desetiletích překonat mezicírkevní rozpory, ale zbývají ještě sporné otázky, například, kdo a jakým způsobem může poskytnout té či oné církvi autokefalitu (samostatnost).


zpracováno podle:
http://czech.ruvr.ru/2014_03_06/Koncil-pravoslavnych-patriarchu-5308/

a
http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=5550&catid=1další reportáže ze setkání v Cařihradu najdete zde:
http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/oikoumeniko-patriarxeio/22752-2014-03-06-16-14-39

fotogalerie ze setkání je zde:
http://www.patriarchate.org/multimedia/photos?setID=72157641959290283


a zde:
http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/oikoumeniko-patriarxeio/22753-2014-03-06-16-59-41