REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Moskevský patriarchát mění stanovisko k problému nekanonicity prešovského vedení místní pravoslavné církve

Jistý biskup Moskevského patriarchátu, který aktivně zasahoval do krize naší místní církvi, při nedávné návštěvě USA změnil svůj postoj k problémům v naší místní církvi.

Ve svém referátu předneseném dne 10. listopadu 2014 v New Yorku, který přednesl na téma sobornosti a primátu ve světové pravoslavné církvi, označil krizi v naší místní církvi za přetrvávající problém, který musí být řešen na celosvětové pravoslavné úrovni.

Postoj zástupce Moskevského patriarchátu se tak přiblížil k již rok starému názoru profesora teologie Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Elpidofora, který odpověděl na mocenské snahy Moskevského patriarchátu získat prvenství ve  společenství pravoslavných církví, a mimo jiné napsal, že Ruská církev si znovu vybrala cestu izolace nejen od dialogu s Římsko-katolickou církví, ale také od společenství pravoslavných církví. Vladyka Elpidoforos je člen Posvátného Synodu Cařihradského patriarchátu a je metropolitou Bursy, což je oblast starověké Nikáje, kde se konal v roce 325 první nicejský ekumenický koncil - shromáždění biskupů celé tehdy jednotné křesťanské církve.

Připomínáme, že Cařihradský ekumenický patriarchát je nejen zakládající Matkou církví naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, ale je zakládající Matkou církví také Ruské pravoslavné církve, protože Ruská pravoslavná církev v roce 1589 získala autokefalitu stejně jako my v roce 1998 od Cařihradského patriarchátu. Představitelé Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve v minulosti velmi podporovali nekanonické vedení místní pravoslavné církve a tvrdili, že je vše v pořádku a žádná krize u nás není.

V podrobném dokumentu o problémech světového pravoslaví, který vypracoval Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Kyrill Katerelos, profesor kanonického práva na Athénské univerzitě a člen Posvátného synodu Cařihradského ekumenického patriarchátu, se na stranách 31 až 33 píše následující:

V roce 1948 pražský arcibiskup Savvatij poslal Ekumenickému patriarchovi Maximovi list s žádostí o přesun polosamostatné československé pravoslavné církve z jurisdikce Cařihradského Ekumenického patriarchátu pod Moskevský patriarchát. Ve své odpovědi Ekumenický patriarcha napsal: "Pokud by Ekumenický patriarchát tuto změnu požehnal, první patriarchát by porušil a poškodil kanonická pravidla, která chrání a na která dohlíží." Pravoslavné československé arcibiskupství z historických i z kanonických důvodů je součástí Ekumenického patriarchátu a je nemožné, aby se stalo součástí jiné místní církve (myšleno Ruské pravoslavné církve). To by bylo v rozporu s kánony ekumenického synodu.
...
Od roku 1998 je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku uznávaná Ekumenickým patriarchátem jako autokefální církev, přičemž duchovenstvo druhého stupně (biskupové) a prvního stupně (metropolita) smí být souzeno pouze soudem sestaveným z hierarchů Ekumenického patriarchátu! Svaté křižmo smí být bráno také jen z Ekumenického patriarchátu (na znak jednoty s Matkou církví). Podle zvláštního ustanovení Tomosu je místní synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku odpovědný za všechna porušení právě jen Ekumenickému patriarchátu a podle dalších ustanovení se také všechny problémy a otázky mimo jurisdikci místní církve řeší metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku výhradně s Nejsvatějším Ekumenickým trůnem, který problém řeší s ostatními sesterskými pravoslavnými církvemi (také s Ruskou pravoslavnou církví).

Po odstoupení metropolity Kryštofa v roce 2013 se správce metropolitního stolce Simeon po svém nelegálním odvolání dvěma biskupy a jedním vikářem, který byl opět ilegálně zvolen arcibiskupem, obrátil na Ekumenický patriarchát najít řešení z krize. Ekumenický patriarchát a většina ostatních autokefálních církví učiněné  nekanonické kroky pochopitelně neuznaly.


Celý text referátu ruského biskupa v ruštině
http://www.patriarchia.ru/db/text/2494792.html

Celý text referátu ruského biskupa v angličtině
http://mospat.ru/en/2014/11/09/news111091/

Rok starý článek vladyky Elpidofora na stránkách ekumenického patriarchátu
http://www.ec-patr.org/arxeio/elp2014-01-en.pdf

Celý text dokumentu vladyky Kyrilla Katerela na stránkách ekumenického patriarchátu
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1882&tla=gr