REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Varování před negativními sektářskými tendencemi

Doporučujeme Vám k zamyšlení výběr z učebního textu z předmětu Psychopatologie přednášeného na Pravoslavné bohoslovecké fakultě a publikovaného na serveru AMBON, který varuje před negativními sektářskými tendencemi občas pronikajícími kvůli lidské slabosti do církve.


Otec Alexander ve svém textu píše:

"Mnozí z mých bývalých studentů někdejšího olomouckého detašovaného pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity jsou v současné době činní v řadách aktivního vedení naší církve. Některé jejich počínání a zvláště pak jejich způsob jednání vůči bližním může vést k dojmu, že část přednášené látky v jejich případě buď upadla v zapomnění, anebo byla pojata zcela opačným způsobem."

celý text najdete na serveru AMBON na této adrese:
http://ambon.or.cz/ambon.pl?thread=991