REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Přípravy velkého všepravoslavného sněmu začaly na pozadí sporů mezi Moskvou a Cařihradem

30. září začala pracovat Cařihradská komise pro kanonické vztahy a mezipravoslavné vztahy, která má za úkol přípravu velkého všepravoslavného sněmu, který se v pravoslavné církvi naposledy konal před 12 stoletími. Pravoslavné církve totiž za poslední všeobecný křesťanský sněm považují II. nicejský koncil z roku 787. Cařihradská komise bude zasedat do pátku 3. října 2014.

Číst dál: Přípravy velkého všepravoslavného sněmu začaly na pozadí...

Zemřel Jeho Blaženost Vladimír, metropolita Kyjeva a celé Ukrajiny, naši nekanoniční biskupové nebyli pozváni na pohřeb

Pravoslavný svět vyprovodil 7. července na věčnost Jeho Blaženost Vladimíra metropolitu kyjevského a celé Ukrajiny, který odešel k Pánu 5. července 2014. Naši nekanoničtí biskupové se pohřební bohoslužby nemohli zúčastnit.

Číst dál: Zemřel Jeho Blaženost Vladimír, metropolita Kyjeva a celé...

Dopis Konstantinopolského patriarchy Bartoloměje Ministerstvu Kultury ČR

"Neodpovědnost, nezralost, nedostatek soudnosti a církevního étosu ve správě československé církve poškozuje jednotu Pravoslaví."

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj napsal Ministerstvu kultury ČR dopis, ve kterém popisuje důvody rozhodnutí Posvátného Synodu Konstantinopolského patriarchátu, proč nelze uznat vladyku Rastislava metropolitou a Jáchyma arcibskupem a proč považuje všechna jejich rozhodnutí za neplatná. Takto to bylo zveřejněno 1. dubna 2014 v samostatném komuniké.

Číst dál: Dopis Konstantinopolského patriarchy Bartoloměje...

Официальное заявление Константинопольского Патриархата и письмо в Министерство культуры ЧР

"Безответственность, неопытность, недостаток рассудительности и церковной этики в управлении поместной Церкви нарушает единство всей Православной Церкви."

Константинопольский патриарх Варфоломей направил в Министерство культуры ЧР письмо, в котором указал причины, по которым Священный Синод Константинопольского патриархата принял решение не признавать владыку Растислава митрополитом, а владыку Иоакима архиепископом и считать все их постановления недействительными. Это решение было обнародовано в отдельном коммюнике от 1-ого апреля 2014 года.

Číst dál: Официальное заявление Константинопольского Патриархата и...

aktualizováno: 1.6.2014: Setkání všech pravoslavných církví v Tiraně

V neděli 1.6.2014 byl v hlavním městě Albánie Tiraně vysvěcen nový katedrální chrám Vzkříšení Krista. Přítomny byly všechny autokefální pravoslavné církve na světě, jen zástupci naší pravoslavné církve nebyli pozváni. Během liturgie byly vzpomínány všechny pravoslavné církve kromě jediné: Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. (Fotodokumentace je pod odkazem na konci textu.)

Číst dál: aktualizováno: 1.6.2014: Setkání všech pravoslavných...

Setkání Jeho všesvatosti patriarchy Bartoloměje s římským papežem Františkem v Jeruzalémě

Dnešním dnem začínají v Jeruzalémě oslavy 50 let od ukončení vzájemné exkomunikace mezi východní a západní církví, která trvala 9 století od roku 1054 do roku 1964. Program oslav je signálem, že začal dialog, který v budoucnu může vést ke znovunastolení církevní jednoty mezi křesťanským východem a západem.

Číst dál: Setkání Jeho všesvatosti patriarchy Bartoloměje s římským...

Dokument Ekumenického Patriarchátu k problému s RPC

Ekumenický patriarchát včera vydal rozsáhlý dokument o problematických snahách Ruské pravoslavné církve získat mezi světovými pravoslavnými církvemi prvenství (nyní je RPC na pátém místě v pořadí všech pravoslavných církví). V tomto dokumentu o 53 stranách textu se také píše o místní církvi. Tento důležitý text dnes převzalo několik řeckých zpravodajských serverů.

Číst dál: Dokument Ekumenického Patriarchátu k problému s RPC