REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

"Synod" v Prešově v pátek 17.10.2014

Krize v naší místní pravoslavné církvi se ještě více prohloubila, místní pravoslavná církev je řízena metodami bývalé KGB. V pátek 17.10.2014 se v Prešově sešel tříčlenný "synod" ve složení o. Jáchym, vladyka Rastislav a vl. Juraj s tímto výsledkem:

  1. Členové "synodu" písemně obvinili vl. Simeona z vyvolávání napětí v naší místní pravoslavné církvi.
  2. Otcové Krupica a Jáchym spolu uzavřeli memorandum o rozdělení vzájemných pravomocí.
  3. Pražské eparchiální shromáždění plánované na 1.11.2014 bylo zrušeno.

Obviněním vl. Simeona se "synod" otevřeně postavil proti Matce církvi, kterou není Moskevský, ale Cařihradský patriarchát.

Trikem s podepsaným memorandem se řeší problém o. Jáchyma, kterého jako pražského arcibiskupa neuznává český stát a většina světových pravoslavných církví na světě v čele s Cařihradským patriarchátem. Otec Marek bude z titulu statutáře vykonávat pro o. Jáchyma zejména personální a hospodářskou agendu, která by za normálních kanonických okolností příslušela řádně zvolenému pražskému arcibiskupovi.

A do třetice, "synod" tvořený třemi osobami spolu z jejich přáteli prohlásil za nekanonickou tu část Božího lidu, která jen využila ústavní právo o více než 1/4 podpisech pro legitimní svolání eparchiální shromáždění. "Synod" tímto porušil svoji vlastní ústavu a postavil se proti vlastnímu lidu, který by ale měl být základem jeho právoplatné existence. Jenže tento "synod" svoji zákonost hereticky odvozuje jen sám ze sebe. Připomínáme, že řecké slovo kanonický znamená v doslovném českém překladu normální, správný, obvyklý, podle práva. Zrušení eparchiálního shromáždění údajně dává nekanonickému "synodu" možnost získat více času "vzhledem k probíhajícím jednáním s ostatními světovými pravoslavními církvemi a Ministerstvem kultury ČR."