Uznání Rastislavova synodu Ruskou pravoslavnou církví v kontextu její zahraniční politiky

Doporučujeme Vám k přečtení dnešní zamyšlení pravoslavného serveru Ambon nad událostmi posledních dní. V textu se mimo jiné píše: Doposavad byl velikou devizou naší místní pravoslavné církve její český rámec. Byli jsme českou pravoslavnou církví odvolávající se na české a moravské historické kořeny, obnovenou vl. Gorazdem, a tuto církevně-historickou platformu jsme si pečlivě střežili.

To nám zde dávalo domovské právo a zároveň nás to chránilo před jakýmkoliv nařčením z toho, že zde skrze nás působí jakýkoliv cizí vliv, ať už duchovní nebo kulturní či politický... Toto vše vladyka Juraj v Moskvě právě smazal, když veřejně a oficiálně prohlásil naši místní církev za "dceru Ruské církve".

Plný text najdete zde: http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?thread=1003