Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.10.2014      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Pravoslavná církev v českých zemích
Sídlo:Ulice a číslo:V jámě 1263/6
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
IČO:00445177
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/16
Statutární orgán:Název:arcibiskup pražský a českých zemí
Členové:arcibiskup pražský a českých zemíNeobsazeno Od: 21.10.2014
 
Způsob jednání:V rámci vymezeném Ústavou zastupuje a jedná jménem Pravoslavné církve v českých zemích jako statutární orgán církve a předseda metropolitní rady arcibiskup pražský a českých zemí.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Úpadek a konkurz, Zánik, Ostatní skutečnosti není žádný záznam.