Primus sine paribus

Metropolita a profesor Elpidoforos Lambriniadis napsal odpověď na stanovisko Moskevského patriarchátu na otázku prvenství v Ekumenické Církvi, ve kterém píše, že Ruská církev si znovu vybrala cestu izolace nejen od dialogu s Římsko-katolickou církví, ale také od společenství Pravoslavných církví.

Plné znění článku v čtyřech jazycích je zde: http://www.patriarchate.org/news/releases/first-without-equals-lambriniadis