Rusko prozkoumává Athény před pravoslavným sněmem v Cařihradu

Řecký server DOGMA včera napsal o bleskové návštěvě vysokého představitele Ruské pravoslavné církve vladyky Hillariona Volokolamského v Athénách u jeho blaženosti Jeronýma arcibiskupa athénského. Návštěva se konala na pozadí ruského zájmu o situaci v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku,

dále také církevních poměrů na Ukrajině, ruské přítomnosti na Svaté Hoře (Athosu) a připravované Všepravoslavné Posvátné Synody (Koncilu). 

Originální znění je zde: http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=5433&catid=3

O zásahu Ruské pravoslavné církve do událostí v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku jsme již psali v tomto článku: Konstantinopolu se nepodařilo získat kontrolu nad československou pravoslavnou církví (pohled Moskevského patriarchátu).