Zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích

V těchto dnech byl dokončen úřední zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích s účinností od 17.12.2014. Církev nyní před státními orgány ČR zastupuje pan advokát Mgr. Petr Pytlík na základě §463 a dalších ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.