Série anonymů na téma souladu ústavy PCČZS s Cařihradským Tomosem

Vážení členové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, v souvislosti s probíhajícími jednáními mezi komisí Eumenického patriarchátu a komisí místní církve na již vloni odsouhlasené a projednané změny místní ústavy a Tomosu z roku 1998 se tento týden začaly hromadnou poštou šířit následující série anonymů, které si zde můžete přečíst. Je pozoruhodné, čím se někteří lidé z PCČZS zabývají v době vrcholícího Velkého Půstu:

  1. První dopis (odkaz na PDF je zde) od údajně neznámé nové skupiny "Hnutí za nezávislost Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku", který je však svým obsahem podobný se známými videozáznamy z Vilémova z roku 2014 dostupnými zde. Dopis byl napsán v pondělí 3.4.2017.
  2. Druhý dopis (odkaz na PDF je zde), který je očividně napsán jako odpověď na první dopis. Dopis byl napsán ve středu 5.4.2017.
  3. Třetí dopis (odkaz na PDF je zde) jako další text "Hnutí za nezávislost ...", který je zřejmě reakcí na druhý dopis. Dopis byl napsán na Květnou neděli 9.4.2017.
  4. Čtvrtý dopis (odkaz na PDF je zde), který napsán jako odpověď na předchozí. Dopis byl napsán v pondělí 10.4.2017.