REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis vladyky Simeona vladykovi Rastislavovi

Vaše Vysokopřeosvícenosti,

přemýšlel jsem o našem plánovaném setkaní a v duchu kanonického doporučení hlavy naší matky církve konstantinopolského patriarchy Bartoloměje obsažené v jeho dopise ze dne 31.12.2013 jsem došel k názoru, že by nic nepřineslo, pokud oficiálně veřejně neodvoláte vše, co jste se usnesli na zasedání dne 9.12.2013, kam jste bez mého vědomí pozvali ruské biskupy, dále se mne pokusili odvolat, což bylo nekanonické a samozřejmě i veškerá další usnesení z tohoto zasedání včetně všeho následného, co se usneslo na synodě dne 10.1.2014, který jsem také nesvolal. Samozřejmě mezi prvními kroky byste měli odvolat - zrušit i intronizaci vladyky Jáchyma, který sice na Moravě dostal výpověď, ale nebyl církevně propuštěn do jiné eparchie.

Bez těchto výše uvedených kroků nemohu důvěřovat ve vážný zájem o dohodu mezi námi a přání kanonické jednoty, v případě jejich skutečného naplnění jsem připraven se s vámi setkat a v duchu kanonické čistoty s vámi jednat.

S láskou v Kristu,

Váš +Simeon
č.j. 5/2014 v Olomouci 27.1.2014