REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Napadení v rezidenci vladyky Simeona

Ve středu 10. prosince 2014 došlo k napadení otce Izaiáše v rezidenci vladyky Simeona. Nejprve do olomoucké rezidence telefonoval o. Milan Gerka, tajemník Synodu v Prešově, že k vladykovi Simeonovi přijde nějaký posel s dokumentem, který by měl vladyka podepsat.

Po třech hodinách se ve dveřích olomoucké rezidence objevil muž, který slouží v ruském chrámu svatých Petra a Pavla v Karlových Varech u protojereje Nikolaje Vasiljeviče Liščeňuka, který je prvním představitelem a zplnomocněným zástupcem Ruské pravoslavné církve na českém území a podléhá pravomoci patriarchy moskevského a vší Rusi.

Tento "posel" nesl dokument, jenž požadoval od vladyky Simeona podepsat. Otec Izajáš dokument vzal, protože si vladyka Simeon přál pořídit kopii, ale po telefonu s o. Milanem Gerkou, který "poslovi" nařídil údajně na základě příkazu od právníka JUDr. Kincla, který zastupuje Pražskou pravoslavnou eparchii, že se kopie udělat nesmí a vladyka má dokument jen podepsat a ihned odevzdat, se "posel" začal chovat agresívně, a otce Izaiáše napadl před očima vladyky Simeona a přítomných sester. Trhal na otci Izaiášovi oděv, oba pánové upadli na zem. Nakonec se společnými silami podařilo útočníka vytlačit ven za dveře.

Potom otec Izaiáš telefonicky informoval o. Milana Gerku, který zřejmě byl ve spojení s útočníkem, protože po několika minutách se útočník vrátil pro nepodepsaný dokument a odešel.

Vladyka Simeon ani otec Izaiáš se na Policii ČR neobrátili jen proto, že útočníkovi a jeho pomocníkům křesťansky odpustili a v modlitbách věří, že se napraví.

(pozn. redakce: Vladyka Simeon i otec Izaiáš však nedávno sami na sobě zažili od svých názorových odpůrců pokusy o zneužití Policie ČR k podávání účelových trestních oznámení.)

Do krize v naší místní církvi se velmi aktivně vměšuje Ruská pravoslavná církev. Otec Nikolaj Vasiljevič Liščeňuk z Podvorje Ruské pravoslavné církve se v Praze účastnil zasedání Synodu per-rollam po telefonu. Do tohoto zasedání vstupoval pomocí telefonu otce Nikolaje i metropolita Hillarion Volokolamský, kterého vladyka Juraj navštěvuje na svých zahraničních cestách. V Prešově bylo v lednu 2014 učiněno rozhodnutí dosadit vladyku Jáchyma na pražský arcibiskupský trůn také s pomocí intervence Ruské pravoslavné církve. Samotná krize v naší církvi naplno začala přesně před rokem na prosincovém Synodu, kde byl vladyka Simeon před očima přítomných ruských biskupů nekanonicky odvolán z místa metropolitního správce a později také z olomoucko-brněnské katedry. Tři biskupové Rastislav, Juraj a Jáchym posílení podporou z Moskvy dodnes neuznávají vladyku Simeona jako arcibiskupa Olomoucko-Brněnské eparchie a jako metropolitního správce naší církve. Podle nich není vladyka Simeon ani členem Synodu. Proto naše Matka Církev a většina pravoslavných církví světa od dubna 2014 považuje vedení místní církve za nekanonické. Intronizace vladyky Rastislava spustila nejvážnější krizi světového pravoslaví poslední doby.

Včera Ruská pravoslavná církev a její pomahači poslali člověka, který se snažil splnit svůj rozkaz za cenu fyzického napadení. Co když zítra pošlou rovnou vraha? Prosíme všechny české i slovenské občany, aby bránili naši místní Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku před mafiánskými praktikami.


Zde je dokument, který si vladyka Rastislav prostřednictvím o. Milana Gerky a jeho ruského posla přál podepsat od vladyky Simeona.
Dokument byl předpodepsaný vladykou Rastislavem a z druhé strany měl už připravené podpisy také od vladyků Juraje a Jáchyma.