Výpis z registru církví a náboženských společností v ARES Výpis z registru církví a náboženských společností v ARES
(Datum aktualizace databáze: 26.5.2014)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.


Základní údaje

 platnost údajů od - do
IČ:00445177 
název:Pravoslavná církev v českých zemích 
typ:Církev
právní forma: 721 - Církevní organizace  
sídlo: V jámě 1263/6, 11000 Praha5.8.2003
doručovací adresa: Dělostřelecká 651/7, 16000 Praha5.2.2003 - 4.8.2003
ostatní skutečnosti: Existují-li u subjektu, jsou dostupné na serveru Ministerstva kultury.

Registrace

číslo registrace:308/1991/16 1.9.1991 
datum evidence:1.9.1991 

Oprávnění k výkonu zvláštních práv

Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody
7.1.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
7.1.2002
Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností
7.1.2002 - 31.12.2012
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství
7.1.2002
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky
7.1.2002

Způsob jednání

V rámci vymezeném Ústavou zastupuje a jedná jménem Pravoslavné církve v českých zemích jako statutární orgán církve a správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze.
19.4.2013
V rámci vymezeném Ústavou zastupuje a jedná jménem Pravoslavné církve v českých zemích jako statutární orgán církve a předseda metropolitní rady arcibiskup pražský a českých zemí.
10.8.2006 - 18.4.2013

Orgán církve (náboženské společnosti)

Název:arcibiskup pražský a českých zemí27.7.2000
sídlo: Dělostřelecká 651/7, 16000 Praha 

Členové orgánu

 správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze 19.4.2013
jméno:ThDr. MARTIN MAREK KRUPICA, ThD.
 arcibiskup pražský a českých zemí 27.7.2000 - 18.4.2013
jméno:doc.ThDr. Radim Pulec, PhD.

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 1.6.2014 v 16:21:58
Copyright © 2014, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz