Otevřený dopis o. Petrovi Klokočkovi

Otče Petře Klokočko, 

ve svém "pokynu" vzpomínání archierejů se zmiňujete, že na "některé duchovní naší eparchie byl v této věci vyvíjen nepřípustný nátlak." Prosím, abyste se vyjádřil přesněji kým a na koho byl vyvíjen nátlak.

Já jsem zatím rozhodně žádný nátlak na nikoho nevyvíjel, ale jste to naopak Vy, kdo na stránkách OB eparchie nutí duchovní, aby nevzpomínali mne, svého řádného archiereje, ale biskupy, svévolně ustanovené za mými zády. Prý jim dokonce hrozí tvrdý postih, když Vás neposlechnou.

Současně všem moravským kněžím oznamuji, že jsem otce Klokočku nepověřil, aby dával moravským kněžím nějaké příkazy.

 

arcibiskup olomoucko-brněnské eparchie a správce metropolie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

 +Simeon